Сутність і критерії типології бібліотек

У бібліотекознавства при вирішенні багатьох завдань часто використовуються два споріднених методу - класифікації (від лат. Classis - розряд) і типології (від грец. Typos - відбиток, зразок). Межі (відмінності) між класифікацією і типологією значною мірою умовні, і застосування тієї чи іншої з них в певних областях знання великою мірою залежить від історичних традицій. Ті не менше під класифікацією прийнято розуміти угруповання досліджуваних об'єктів за кількісними ознаками, під типологією - за якісними.

Детальніше...

Національні бібліотеки (НБ)

Національна бібліотека - це головна бібліотека держави. Термін "національна бібліотека" вказує не на приналежність бібліотеки будь-якої однієї нації, а на її загальнодержавне значення. Виникнення і розвиток НБ обумовлені утворенням національних держав, це одна з форм задоволення потреби нації в консолідації досягнень вітчизняної культури.

Детальніше...

Потребность, мотив, цель