Бібліотекознавство і дисципліни бібліотечно-бібліографічного та інформаційного циклу

Найбільш тісно бібліотекознавство пов'язано з библиографоведением, книговедением, інформатикою. Глибокі внутрішні зв'язки характерні для бібліотекознавства й архівознавства, хоча останнім за традицією і не фігурує в списку бібліотечно-бібліографічних дисциплін. Всі ці дисципліни поєднує високий ступінь спорідненості та близькості, яка має генетичний характер, або виражається у часткової спільності об'єкта, досліджуваних областей діяльності і т.д.

Бібліотекознавство і библиогрвфоведение. Пануюча в библиотековедении точка зору полягає в тому, що бібліотекознавство і бібліографознавство-самостійні, споріднені дисципліни, які, тісно взаємодіючи, збагачують один одного. З прагматичної позиції такий підхід найбільш прийнятний, оскільки у вітчизняній науці він правильно відображає реально існуючий стан бібліотекознавства та бібліографознавства в системі наук.

Враховуючи, що в працях теоретиків бібліографознавства підкреслюється дискусійність проблеми співвідношення цих двох наук (О.П. Коршунов), обмежимося лише тими моментами, які для бібліотекознавства носять безперечний характер. Перш за все, обидві науки мають загальний генезис, а їх об'єкти і предмети вельми значно близькі, хоча і не збігаються. По області практичного застосування библиографоведческое знання характеризується тим, чмв найбільшу питому вагу в ній належить бібліотечної діяльності, хоча і не вичерпується нею. Бібліографічна робота (чи довідково-бібліографічна) є одним з ключових напрямків діяльності будь-якої бібліотеки.

Якими б не були розбіжності у поглядах на проблему, слід також констатувати, що бібліографознавство істотно розширює науково-теоретичний потенціал бібліотекознавства. Так, воно використовує саме наукове поняття бібліографічної інформації, вчення про форми її існування, соціальних функціях, структурі і т.д. Бібліографічні моделі є одним з інструментів наукового обґрунтування комплектування бібліотечних фондів. Розробка бібліотечних інформаційно-пошукових систем здійснюється з урахуванням даних, накопичених библиографоведением. Досить широко використовується библиотековедами теорія, що лежить в основі рекомендаційної бібліографії. Нарешті, возрастающе важливе значення для бібліотекознавства набувають аналітичні розробки, що мають проблемно-галузеву спрямованість, такі, як бібліографія природничо-наукової, технічної, суспільно-політичної, економічної літератури, літератури для підростаючих поколінь та ін.

У свою чергу, бібліографознавство, будучи нерозривно пов'язаним з бібліотекознавством, постійно спирається на його ідейно-теоретичний потенціал, використовуючи різні його принципи, теорії, методи, поняття і т.п. Як зазначалося в библиотековедческой літературі, вона запозичує, наприклад, методику вивчення читачів і психолого-педагогічні основи керівництва читанням, вироблені бібліотекознавством. Істотно важливим залишається висловлювалася в библиотековедении положення про те, що сама область бібліотечної справи є головною базою перевірки істинності теоретичних розробок, здійснюваних библиографоведением.