Сутність і критерії типології бібліотек

У бібліотекознавства при вирішенні багатьох завдань часто використовуються два споріднених методу - класифікації (від лат. Classis - розряд) і типології (від грец. Typos - відбиток, зразок). Межі (відмінності) між класифікацією і типологією значною мірою умовні, і застосування тієї чи іншої з них в певних областях знання великою мірою залежить від історичних традицій. Ті не менше під класифікацією прийнято розуміти угруповання досліджуваних об'єктів за кількісними ознаками, під типологією - за якісними.

Детальніше...

Національні бібліотеки (НБ)

Національна бібліотека - це головна бібліотека держави. Термін "національна бібліотека" вказує не на приналежність бібліотеки будь-якої однієї нації, а на її загальнодержавне значення. Виникнення і розвиток НБ обумовлені утворенням національних держав, це одна з форм задоволення потреби нації в консолідації досягнень вітчизняної культури.

Детальніше...

Основні функції НБ

Всі функції НБ можна розділити на основні, або типологічні, і додаткові. Першою типологічної функцією НБ є формування фонду вітчизняних документів, що здійснюється на основі принципу вичерпної повноти комплектування і вечносш зберігання. В області формування фонду іноземних видань НБ відрізняє від інших бібліотек також його повнота. Вона, однак, не є вичерпною, але максимальна в межах можливостей та інтересів кожної держави. Багато НБ комплектуються неопублікованими документами: рукописами, вітчизняними дисертаціями, матеріалами культурно-мистецькі заходи (депонованими рукописами, звітами з НДР та ін.). Але ця функція не є типологічної дня них, оскільки забезпечення держави такого роду документами є завданням архівних установ. Тому формування фонду рукописів має бути віднесено до числа додаткових функцій.

Детальніше...

Види НБ

В даний час тип НБ знаходиться в стадії розвитку, яке виражається, по-перше, в зміцненні її основного різновиду - загальнодержавних універсальних НБ і, по-друге, у формуванні двох нових різновидів: НБ регіональних універсальних і загальнодержавних спеціалізованих. Сфера відповідальності за реалізацію соціального призначення регіональними НБ визначається межами території окремих республік федеративної держави, спеціалізованих-галузями знання. Залежно від конкретних умов окремих країн НБ створювалися на базі якої-небудь однієї з вже існуючих в країні бібліотек - королівської, парламентської, університетської, публічної і т. П. Шляхом злиття декількох бібліотек. Наприклад, в НБ Чехії увійшли Національна, Університетська, Слов'янська, Центральна економічна бібліотеки і Центральний науково-методичний кабінет бібліотекознавства.

Детальніше...

Універсальні бібліотеки (УБ)

Універсальна бібліотека - головна найбільша публічна бібліотека території (краю, області, району, міста, села) - створюється, як правило, по адміністративно-територіальною ознакою і обслуговує потреби в інформації населення та організацій цих регіонов.1 Термін "публічна бібліотека" і у нас , і за кордоном не отримав чіткого визначення. Найважливішим критерієм для присвоєння такого назви є доступність досягнень людства, зафіксованих, збережених і переданих за допомогою пісьменності.2 Ця функція УБ багатоаспектна. В сучасних умовах сильно тиснуть на публічну бібліотеку виявляється в основному з двох сторін.

Детальніше...

Види універсальних бібліотек

Залежно від характеру задовольняються інформаційних потреб і читацьких інтересів УБ диференціюються на наукові і масові. В рамках двох видів УБ подальший розподіл здійснюється за административн-отерріторіальному, відомчому ознаками, віковим складом читачів і статусу бібліотеки. Так, наприклад, за першою ознакою виділяються регіональні та місцеві бібліотеки (обласні, крайові, міські, районні, сільські), по другому - бібліотеки державні, профспілкові та інші, за віковим складом читачів - бібліотеки для дорослих, дитячі і юнацькі. Залежно від статусу, т. Е. Значення і функцій, які виконуються по відношенню до інших бібліотек, УБ можуть бути віднесені до центральних, головним (опорним) і філіальних.

Детальніше...

сфера личности